Aliments nocius: Vísceres de peix (Nomes gats!)

Vísceres de peix (Nomes gats!)

A part de que la carn crua de peix pot ser portador d’anisakis, la ingesta excessiva per part del gat de vísceres crues de peix destrueix la tiamina produint hemorràgies i edemes cerebrals, paràlisi o rigidesa muscular coneguda com “paràlisi de Chastek”, depressió, debilitat, atàxia, convulsions i, fins i tot, coma i mort del gat.

Qualsevol canvi en la dieta del teu gos hauria de ser supervisada pel vostre veterinari de confiança.