Atent

Atent: Està completament quiet, la atenció està completament focalitzada en tu, inclina el cap a un cantó. T’escolta, intenta entendre què estàs dient.