Atent

Atent: Està completament quiet, la atenció està completament focalitzada en tu, inclina el cap a un cantó. T’escolta, intenta entendre què estàs dient.

Sumís

Sumís: Davant d’un altre gos s’estira a terra ensenyant la panxa i amb la cua a terra. Aquesta és una senyal educada i respectuosa de mostrar-se. Aquesta ha de ser una conducta voluntària i mai pot ser forçada.