Sabies què…

Sabies què els gossos tenen 18 músculs en cada orella? Gràcies a això poden focalitzar el pavelló auditiu a la font del so i localitzar-lo. A més, tenir tants músculs els hi permet ser tan expressius amb les orelles.

Sabies què…

No es cert que els felins odien l’aigua. Els felins més grans naden amb freqüència i felins més petits com el gat pescador de l’Índia o el gat de cap pla ho fan habitualment. El Van turc és l’únic gat amb predisposició natural per nedar.

Sabies què…

La columna dels gats es tan flexible perquè té 53 vèrtebres, els humans tenim 34.

Sabies què…

Tot i que els gats tenen un coeficient d’intel·ligència inferior als gossos, son molt més resolutius en resoldre problemes cognitius.

Sabies què…

Val la pena evitar el conflicte amb el teu gos. Lluny de demostra-li que qui guanya és ell, estarem escoltant les seves senyals i respectant les seves necessitats.

Sabies què…

Els gats tenen les estructures cerebrals que controlen les emocions pràcticament idèntiques als humans.

Sabies què…

Els llebrers poden guanyar als guepards en una cursa. Tot i que inicialment el guepard és més ràpid que el llebrer, només pot mantenir la velocitat durant 250 metres. El llebrer comença més lent, a una velocitat de 72km/h màxim, però és molt més constant.

Sabies què…

Els gats destinen fins a dues terceres parts de la vida a dormir, entre 13 i 16 hores al dia. T’expliques ara per què estaven tan nerviosos durant el confinament dur?