Sabies què…

Sabies què l’oïda del gos és molt agut? Poden registrar sons de 35.000 vibracions per segon (en comparació amb els nostres 20.000). Distingeix perfectament el so del motor del teu cotxe millor que ningú.

Sabies què…

Sabies què els gats son molt sensibles als canvis de rutina? Els canvis ambientals els estressa molt i poden desenvolupar una conducta preocupant com deixar de menjar.

Sabies què…

Sabies què els gossos són capaços d’olorar la por? Perceben les senyals químiques de les emocions d’una persona a través de l’olor. Saben com estem, en part, per la nostra olor.

Sabies què…

Sabies què els gossos poden veure més que nosaltres però amb menys detalls…. I no veuen en blanc i negre! Sinó en colors, però veuen menys colors que nosaltres.

Sabies què…

La quantitat correcta de safates de sorra en una casa amb més d’un gat és igual al nombre de gats que conviuen més un? D’aquest mode podem prevenir molts problemes de conducta entre els mateixos gats.

Sabies què…

El seu cervell pot distingir entre la entonació i el significat de les paraules del mateix mode que nosaltres. Utilitzen l’hemisferi esquerre per processar la informació lèxica i el dret per analitzar la entonació i el seu significat emocional.

Sabies què…

Tenen una elevada tendència a desenvolupar neofòbia alimentària? Això és especialment important si el teu gat ha de canviar la seva dieta per prescripció veterinària