El teu gat és dretà o esquerrà?

Algun cop us havíeu plantejat si el vostre gat podia ser dretà o esquerrà?. Com sabeu, la lateralitat, és a dir la preferència d’ús d’un membre concret per a una activitat concreta, no és quelcom cultural que s’adquireix a través de l’aprenentatge, sinó que l’individu, sigui home, gos o gat, neix amb una predisposició específica en l’ús d’un determinat membre.

Ja en la dècada dels 50, els científics Myers i Sperry van començar a estudiar les funcions dels diferents òrgans cerebrals relacionades amb la lateralitat i els seus efectes en la conducta. Per a aquests experiments es van utilitzar goril·les, ximpanzés, rates i gats, i posteriorment es van utilitzar altres animals per a diferents estudis amb la mateixa temàtica, com gossos o cavalls. Els resultats revelen que, lluny de ser una característica exclusivament humana, és un fenomen universal.

Aquesta lateralitat es produeix en la etapa infantil, o durant el primer any de vida del gatet, quan un dels hemisferis esdevé dominant sobre l’altre, fent-se càrrec d’unes determinades tasques; això no vol dir que si un gat utilitza un dels hemisferis per realitzar una tasca, l’altra no actuï en absolut, ens al contrari, és clar que actua, però en un menor grau d’especialització.

Del mateix mode que, aproximadament, el 90% de les persones prefereixen utilitzar la seva mà dreta per a la majoria d’activitats, els gats tenen unes preferències específiques segons l’activitat a realitzar, és a dir, que un gat pot ser dretà per enxampar el menjar i esquerrà per baixar les escales. I és que, la ciència ens ha demostrat que certes activitats tenen una tendència més freqüent en un dels hemisferis, per exemple, el control motor sembla estar més connectat amb l’hemisferi esquerre, igual que l’anàlisi temporal, mentre que l’anàlisi espacial està determinat principalment per l’hemisferi dret, i aquesta determinació sembla ser genètica.

Tot i així, del mateix mode que hi ha persones esquerranes i ambidextres, també hi ha gats esquerrans i ambidextres, així i per exemple, en l’activitat concreta d’estirar-se de costat, els gats semblen no tenir cap preferència, mostrant una bilateralitat força general.

Podem saber si el nostre gat és dretà o esquerrà? I tant, hi ha diverses activitats que es poden observar, com l’adquisició de menjar, baixar escales, pujar escales o estirar-se de costat, només heu d’apuntar la preferència en cada una d’elles en 10 intents per activitat.

Més enllà de la curiositat de saber si el nostre gat és dretà o esquerrà, una línia d’investigació suggereix que la lateralitat està íntimament relacionada amb l’estrès i el benestar de l’animal. Fins aleshores s’han realitzat experiments amb gossos i ovelles, demostrant que la lateralització pot venir influenciada per l’estat emocional de l’animal, així doncs l’estudi de les asimetries conductuals pot arribar a ser, en un futur proper, un mètode no invasiu que en ajudi a valorar quantitativament les emocions positives i negatives provocades per una varietat d’estímuls.

Altres lectures que et poden interessar: