El meu gos menja herba

Hola Montse Lloret. Fa poc he adoptat un gos de cinc anys, en Golfo. És fantàstic i la veritat és que no em porta cap problema, és un plaer estar amb ell. Tot i així tinc un dubte pel que no sé si preocupar-me i fins a quin punt, ja que molts cops que sortim a passejar menja herba. Segons els últims controls amb el veterinari, el Golfo està bé i ben alimentat, no sé per què té aquesta necessitat de menjar tanta herba. Què em podries dir sobre això?

Tradicionalment s’ha dit que els gossos mengen herba per purgar-se. Menjant herba, haurien d’aconseguir netejar l’estómac i vomitar. Una altra de les explicacions que també he sentit és que els gossos que mengen herba és perquè necessiten algun tipus de nutrient o fibra inclòs en la planta.

Avui en dia encara no se sap del cert la raó del perquè un gos pot tenir certa tendència a menjar herba. I, certament, no hi ha molta informació científica al respecte; de fet, l’article científic més important és relativament molt nou, tot just del 2008 (Karen Sueda i Benjamin L Hart , Characterisation of plant eating in dogs. Applied Animal Behaviour Science). D’entrada, amb aquest article, es va refutar la idea que els gossos poden menjar herba per mancança de nutrients o fibra, ja que aquells gossos utilitzats en l’experiment que se’ls administrava un suplement vegetal en la seva dieta (verdures o fruites) no tenien menys tendència a menjar herba que els altres. Per una altra banda, l’article també va observar que, de tots els gossos testats, només un 22% vomiten posteriorment a menjar herba. A més, també es va veure que són els gossos joves els que tenen una tendència més elevada.

La hipòtesis suggerida més acceptada actualment és que la predisposició a menjar herba pot ser una conducta heretada dels avantpassats salvatges del gos, sent la seva funció purgar els paràsits intestinals. Tot i que avui en dia els nostres gossos estan perfectament desparasitats, o haurien d’estar-ho, i no haurien de tenir la necessitat de menjar herba per tal funció, poden conservar encara aquesta predisposició tenint en compte que als seus avantpassats els va ser molt útil.

No seria estrany ni cap bogeria pensar que aquesta idea fos certa, ja que algunes de les conductes més rutinàries dels nostres gossos són heretades dels avantpassats i actualment han perdut la funció que les justificava. Un exemple és  aquells tres o quatre rodolins que fa abans d’estirar-se a descansar, antigament servia per aplanar les plantes i el terreny per poder dormir còmodament, ara en canvi tenen llitets i matalassos. Aquesta hipòtesis però és això, una hipòtesis que encara no s’ha demostrat. De fet, la hipòtesi alternativa és que els gossos mengen herba perquè els agrada el gust.

En cas que el teu gos tingui tendència a menjar herba, hauríem de considerar aquest comportament completament natural, sempre conservant les precaucions de portar els controls veterinaris adequats, mantenir una desparasitació interna apropiada i vigilar que no ingereixi accidentalment cap planta tòxica. A nivell conductual ens podríem arribar a preocupar si el fet de menjar herba esdevé una conducta compulsiva, però seria un cas molt rar.

Els gossos són animals que han compartit la seva historia amb nosaltres. No ens em d’oblidar, però, que la seva historia, com a espècie i com a individu, ens explica al gos que viu amb nosaltres, tots els seus trets i tendències, totes les seves necessitats. Entenent la seva història entendrem el seu present.