El gos que sempre fa el mateix

Gossos que fan un mateix circuït constantment o es persegueixen la cua; tots hem vist algun d’aquests casos potser en les xarxes socials, malauradament són força freqüents, i també, malauradament, sovint envoltat de rialles i manca de comprensió. Només ens preocupem quan la conducta del gos molesta als propietaris, per exemple un lladruc compulsiu, o si l’animal es llepa tant una part del seu cos que pot arribar a lesionar-se greument. Tot i així aquelles conductes repetitives que desperten una rialla tenen els mateixos orígens i conseqüències cap al benestar de l’animal que les que desperten l’alarma.

Les conductes compulsives, o també conegudes com estereotípies, tenen una gran similitud amb el trastorn obsessiu-compulsiu en humans, i les definim com a aquelles conductes repetitives que resulten d’una malaltia o intents repetits per adaptar-se a un ambient difícil, són conductes ritualitzades, exagerades i prolongades fora d’un context apropiat i que no tenen un objectiu o funció aparent, i en molts casos interfereixen en el comportament normal del gos. I precisament en aquesta descripció radica el drama d’aquella conducta que ens pot fer gràcia, que l’animal està malalt o que l’ambient en el que està no és de la seva mida, en tot cas el seu grau de benestar està malmès i necessita ajuda.

Tot i que la llista de causes fisiològiques que poden fer aparèixer una conducta compulsiva és molt llarga, l’estrès, la frustració o el conflicte, repetits i prolongats, són les tres grans causes ambientals per les quals pot aparèixer.

De fet, una protectora es un gran catàleg d’aquestes conductes; una protectora és, en general, un magatzem d’animals on el personal que hi treballa fa el que pot degut a l’amuntegament, on els animals sovint arriben en condicions força difícils i estan obligats a compartir un espai limitat amb molts altres gossos; en efecte, l’estrès, la frustració i el conflicte prolongats són pràcticament inevitables. També és habitual veure alguna d’aquestes conductes en gossos que viuen en un jardí, sense cap mena d’estimulació ni companyia, animals que no surten mai de passeig; els ambients pobres, per molt maco i gran que sigui el jardí, no són mai una bona solució per un animal social com és el gos.

Conductes compulsives més comuns en gossos
Orals ·         Llepar-se o mossegar-se les potes

·         Llepades a l’aire

·         Llepar-se els flancs

·         Menjar compulsivament

Locomotrius ·         Perseguir-se la cua

·         Fer repetidament un circuit concret

·         Caminar compulsivament

Agressivitat ·         Agressivitat cap a objectes

·         Agressions impredictibles a persones

Vocalitzacions ·         Lladrucs compulsius

·         Udols rítmics

Al·lucinacions ·         Evitar objectes imaginaris

·         Perseguir ombres

·         Caçar mosques que no existeixen

El ventall conductual de cóm una conducta repetitiva es pot presentar en gossos també és molt ampli i poden ser tan orals, com locomotrius, amb una presència d’agressivitat, vocalitzacions o al·lucinacions. Totes aquestes mostres conductuals delaten un problema que s’ha prolongat en el temps i que, inclús, un cop el problema ja ha desaparegut la conducta compulsiva persisteix, en aquest cas estaríem parlant d’una emancipació de la conducta.

Precisament el fet de que una conducta compulsiva pot ser emancipada, és a dir, que ja no necessita la causa inicial per mostrar-se i que les causes poden ser força diverses, fa que el diagnòstic i el tractament en molts casos sigui molt difícil.

El tractament comporta canvis en l’ambient amb la inclusió de l’enriquiment apropiat, pautes de modificació de conducta, el maneig dels possibles problemes mèdics associats i, molt habitualment, intervenció farmacològica. L’ús de càstig en qualsevol de les seves formes està força contraindicat.

La conducta compulsiva no és mai un diagnòstic, sinó un símptoma, un senyal que ens indica que hi ha alguna cosa malament, és un crit d’atenció que demana ajuda immediata. El nostre deure és vetllar per la salut del nostre company de pis pelut i proporcionar-li tots els recursos possibles per ajudar-lo a superar una situació en la que ens necessita.