Els gossos són mes intel·ligents que els gats, o no?

Quan parlem d’intel·ligència ens referim a la capacitat d’aprendre, entendre, prendre decisions i formar-se una idea determinada de la realitat.

En aquest sentit tots els que hem conviscut amb gossos i gats sabem que aprenen, entenen i prenen decisions, tot i que no podem estar gaire segurs de quina idea es formen sobre una realitat concreta ja que no estem dins dels seus cervells ni tampoc ens ho poden comunicar del mode en que nosaltres ho puguem entendre. Tots sabem que són intel·ligents, però podem assegurar que els gossos són més intel·ligents que els gats o a la inversa? Cóm ho podem mesurar?

La intel·ligència en les persones es mesura estimant el coeficient intel·lectual mitjançant unes proves; aquestes proves però no són aplicables als animals i en ells s’han d’utilitzar altres sistemes.

El coeficient d’encefalització és la mesura que correspon al càlcul de la mida relativa del cervell en relació al pes del cervell i el pes del cos, és un concepte que té molta relació amb la intel·ligència, amb l’aprenentatge reflexiu, en el que l’animal entén les regles, comprèn i pot adaptar la seva conducta per a la resolució de problemes. Tot i que no resulta fàcil l’experimentació en aquest camp, els resultats que tenim és que els gossos tenen un coeficient d’encefalització més elevats que els gats, sent 1,20 el dels gossos i 1,00 el dels gats, per sobre del gos està l’elefant (1,13-2,36) i per sota del gat està el cavall (0,90). L’humà encapçalaria la llista amb un valor entre 7,40 i 7,80.

Recentment s’ha publicat un article que també suggereix que els gossos són més intel·ligents que els gats[i]. En aquest article es fa servir un sistema completament diferent que consisteix en mesurar el nombre de neurones en el còrtex cerebral, ja que, segons la neuro-científica Suzana Herculano-Houzel, el nombre de neurones té una relació molt directa amb la capacitat cognitiva i determina la riquesa del seu estat mental i l’habilitat de preveure allò que pot passar basant-se en la seva experiència de l’individu. En aquest cas els gossos tenen entre 429 i 627 milions de neurones i els gats 250.

Aquest últim experiment confirmaria que efectivament els gossos són més intel·ligents que els gats si no fos perquè la mostra utilitzada és molt petita per extreure conclusions clares, un gos Golden Retriever, un gos de raça inespecífica i un gat, a part d’altres animals de diferents especies com fures, una hiena, un lleó africà o un ós bru. Hem de tenir en compte diversos aspectes com les diferències racials o individuals, s’hauria de veure quantes neurones té un gran danès i quantes un xihuahua; un altre aspecte és les condicions de vida dels animals testats, és evident que un individu lliure a la natura es desenvolupa d’un mode molt diferent al que viu confinat. Definitivament en una mostra de 3 individus, sense gaire informació sobre ells, les conclusions no poden ser clares.

La investigació que hi ha fins el moment sobre la intel·ligència dels nostres gossos i gats i cóm mesurar-la és molt minsa, amb prou feina és una porta cap a futurs treballs en que es començaran a veure resultats més clars. Ara per ara els nostres animals, gats i gossos, són membres de la nostra família, tan és el grau d’intel·ligència que tinguin mentre gaudim, tots plegats, d’una bona convivència

[i] Jardim-Messeder et al. (2017) Dogs have the most neurons, though not the largest brain: trade-off between body mass and number of neurons in the cerebral cortex of large carnivoran species. Frontiers in Neuroanatomy 11 (118) 1-18.