Legal

 

Política de privacitat avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a continuació es declara montselloret.com com un lloc web personal gestionat per Montse Lloret, amb DNI 43433977H, d’ara endavant “el prestador”, amb domicili en el c/Dr. Marià Serra 23, 1er, 08360 Canet de Mar (Barcelona).

Condicions

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de Montse Lloret incloent els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web montselloret.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les condicions generals vigents en cada moment del portal montselloret.com.

Responsabilitat

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí dispostes, així com a qualsevol altre disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i per la mancança de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà, a més, parades periòdiques pel manteniment tècnic. A més, el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi cap obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD i altres normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Política anti-spam

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, el prestador garanteix a l’usuari que, sota cap concepte, les dades personals recollides no seran cedides, compartides, transferides o venudes a cap tercer.

Pels mateixos motius, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades.

En cas que tot i així un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat o sense haver donat el seu consentiment a ser registrat, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que proporciona la pròpia comunicació.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb el prestador a través de les dades de contacte que es mantenen en el lloc web, tant per comunicar el que ha passat com per sol·licitar la eliminació immediata de les seves dades del sistema.

Allotjament de dades

Per raons tècniques i de qualitat del servei, el blog montselloret.com es troba allotjat en els servidor de la empresa 1&1 (política de privacitat). Per raons similars, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters s’efectua des de les instal·lacions de la empresa MailChimp (política de privacitat).

Tant 1&1 com MailChimp es troben adherides als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió del 26 de juliol del 2000, el que les converteix en entitats amb un nivell adequat de protecció a efectes de la LOPD.

Google Analytics

Google Analytics es un servei d’anàlisi de dades estadístiques prestat per la empresa Google (política de privacitat). Montselloret.com utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.

Goole Analytics utilitza galetes (cookies) per ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre el seu ús (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la galeta (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadística sobre l’ús de montselloret.com, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de la que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

L’usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de les galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, tanmateix, de fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de montselloret.com. Al utilitzar aquest lloc web, l’usuari dóna consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i pels objectius a dalt indicats.

Consentiment al tractament de les dades personals de l’usuari

En el marc de les seves activitats, montselloret.com disposa de la possibilitat de registre a través de e-mail dels usuaris per l’enviament de comunicacions electròniques incloent butlletins (newsletters), invitacions a cursos, noves entrades (posts) i altres promocions.

L’usuari, mitjançant el e-mail de contacte, estarà donant el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals proporcionades segons l’establert en el article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els terminis disposats per l’article 5 de la LOPD.

Aquests mateixos actes impliquen, així mateix, el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en terminis de la LOPD degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors a dalt mencionats.

Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats quedaran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és la comunicació de novetats relatives al lloc web de montselloret.com, com butlletins (newsletters), noves entrades (posts), nous cursos i altres promocions, actuant com a responsable del fitxer el prestador. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercir els drets que s’indiquen en l’apartat referent als Drets de l’usuari.

Drets de l’usuari

De conformitat amb l’establert en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web montselloret.com, informar de cursos i realitzar promocions. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

D’acord amb l’establert en la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del prestador.

Per tal de facilitar l’exercici d’aquests drets es proporciona en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en la eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la base de dades del prestador.

Propietat intel·lectual i ús de continguts

El lloc web montselloret.com, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips i/o gràfics són propietat del prestador o disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat in incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possible incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic que proporciona el lloc web.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que en ell es desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts.