Lliri (Liliumspp)

Lliri (Liliumspp)

Especialmente tòxica en gats, produeix malaltia renal aguda. Els símptomes inicials son vòmits i apatia, i entre les 24 i les 96 hores després de la ingesta, ja es desenvolupa la malaltia renal aguda, amb anorèxia, deshidratació i alè urèmic, que pot arribar a la mort del gat.