Al otro extremo de la correa.

Al otro extremo de la correa.

Patricia B. McConnell  – Editorial: Viena Ediciones

Lectura imprescindible per totes aquelles persones que vulguin saber i entendre què és un gos. El mode com els tractem, com ens comuniquem amb ells i els esforços que realitzem alhora d’entendre’ls determina com és la nostra convivència. Saber que els gossos són animals d’una altra espècie, amb les seves necessitats que han de ser respectades, i, paral·lelament, individus amb característiques pròpies, és la base per poder començar a comunicar-nos.

“Si els humans som comprensiblement una mica lents en la resposta a les senyals visuals que ens envien els gossos, la nostra poca traça és absoluta pel que fa a les senyals que nosaltres mateixos generem. Tanmateix, en aquest aspecte el seu gos és un professional perquè s’adona de cada un del moviments que vostè fa”.

Patricia B. McConnell