Sabies què…

El seu cervell pot distingir entre la entonació i el significat de les paraules del mateix mode que nosaltres. Utilitzen l’hemisferi esquerre per processar la informació lèxica i el dret per analitzar la entonació i el seu significat emocional.