Sabies què…

Els gats destinen fins a dues terceres parts de la vida a dormir, entre 13 i 16 hores al dia. T’expliques ara per què estaven tan nerviosos durant el confinament dur?

Sabies què…

Sabies què els gats tenen 32 músculs en cada orella? A més poden girar-les 180 graus per localitzar amb precisió els sons. A més, el vast repertori de moviments del pavellons auditius formen part del sistema comunicatiu del gat.

Kalanchoe (Kalanchoespp)

Kalanchoe (Kalanchoespp)

Conté bufanòlid, un principi actiu que afecta a l’activitat cardiàca, causant taquicàrdies que poden arribar a produir la mort depenent de la quantitat ingerida.

Hortènsia (Hydrangea spp)

Hortènsia (Hydrangea spp)

La hydrangina present a les fulles i flors produeixen intoxicacions amb símptomes semblants als del cianur produint diarrea, vòmits i dolor d’estomac i, en gran quantitats, asfixia, augment del ritme cardíac, parada respiratòria i mort.

Sabies què…

Sabies què els gats poden saludar-se tocant-se els musells?  Saludar-se d’aquesta manera és inusual perquè els posa en una posició molt vulnerable, per això és més freqüent veure-ho entre gats que es coneixen i tenen bona relació. Els ajuda a obtenir més informació sobre cóm està l’altre gat.

Herba mora (Solanum nigrum)

Herba mora (Solanum nigrum)

La atropina i la solanina presents en la fruita i les fulles afecten al sistema nerviós produint vòmits, diarrea, dilatació pupil·lar, atàxia, debilitat i somnolència.

Perros sueltos y libres

Perros sueltos y libres. Una guía de campo para dar a tu perro la mejor vida posible.

Marc Bekoff y Jessica Pierce – Editorial: Dogalia

Sempre és un plaer presentar el darrer llibre del Marc Bekoff. En aquest cas, En Marc Bekoff i la Jessica Pierce descriuen com els gossos porten mil·lennis vivint amb nosaltres, sota les nostres normes, sota els nostres horaris, sota la nostra disponibilitat. Aquesta estreta convivència compromet la seva llibertat i altera la relació que poc tenir amb el seu entorn, així com la seva capacitat de resolució i el mode con fa front a l’estrès i l’angoixa.

Alhora ofereixen una sèrie de pautes com donar temps de passeig sense corretja, fomentar les noves amistats i el joc del nostre gos, gaudir d’un temps de qualitat amb el nostre gos i parar atenció de les seves necessitats emocionals per millorar el seu benestar i el nostre vincle.

En nuestra sociedad los perros viven en condiciones muy diverses experimentando, por consiguiente, distintos grados de estrés ligado a la cautividad, así como diferentes niveles de libertad.”

Marc Bekoff & Jessica Pierce

Azalea

Azalea (Rhododendron spp)

Les grayanotoxines presents a tota la planta, però especialment a les fulles afecten al tracte digestiu, el sistema circulatori i el sistema nerviós produint vòmits, arítmies, convulsions, atàxia, i el alguns casos la mort.