Antrozoologia y la relación humano-perro

Antrozoologia y la relación humano-perro

Marcos Díaz Videla – Irojo

L’antrozoologia es, actualment, un camp emergent d’estudi. Cada cop estem sentint més a parlar d’aquest concepte, de l’estudi de les interaccions dels gossos amb els humans. Tot i que la literatura anglosaxona té uns quants erudits reconeguts arreu del món, com Alan Beck, John Bradshaw o James Serpell, no hi han gaires exemples en la literatura castellana.

En aquest llibre, el psicòleg i antrozooleg Marcos Díaz Videla, ens acosta tot allò demostrat científicament sobre el vincle humà-animal, el sistema familiar humà-animal o els dilemes i la moral en la relació humà-gos. Amb un llenguatge apte per a tots els públics, podem arribar a entendre com encaixa el nostre gos dins de la nostra estructura familiar.

“La naturaleza de la relación entre dueños y mascotas tiene un impacto significativo en la vida de ambos. Sin embargo, todavía no hay consenso respecto a qué factores predicen cuáles relaciones prosperarán, potencialmente proveyendo un amplio rango de beneficios para ambos, y cuáles no.” Marcos Díaz Videla

Sabies què…

Sabies què els gossos tenen 18 músculs en cada orella? Gràcies a això poden focalitzar el pavelló auditiu a la font del so i localitzar-lo. A més, tenir tants músculs els hi permet ser tan expressius amb les orelles.

Cómo nos aman los perros. Un neurocientífico y su perro adoptado decodifican el cerebro canino

Cómo nos aman los perros. Un neurocientífico y su perro adoptado decodifican el cerebro canino

Gregory Berns – Dogalia

Després de que Gregory Berns adoptés a la seva gossa Callie, la ensinistrà per poder estar en un aparell de ressonància magnètica sense a ver de forçar ni obligar-la. L’objectiu d’aquest neurocientífic era estudiar les bases neuronals del pensament i emocions canines. El resultat es la justificació científica sobre l’empatia i l’estima, i alhora ofereix evidències per tractar als nostres gossos com tractem al nostre millor amic: amb amor, respecte i estima per la seva intel·ligència social i emocional.

“De la evidencia de cognición social en los cerebros de los perros derivan importantes consecuencias para nuestra relación con ellos. Los perros nos observan constantemente, aunque no seamos consciente de ello. Con sus miradas furtivas, adquieren información de cuanto les rodea y van formándose modelos mentales de cuanto nos disponemos a hacer. Somos los humanos quienes no tenemos consciencia de ellos, y es ahí donde pueden surgir malentendidos entre las dos especies” Gregory Berns.

Sabies què…

No es cert que els felins odien l’aigua. Els felins més grans naden amb freqüència i felins més petits com el gat pescador de l’Índia o el gat de cap pla ho fan habitualment. El Van turc és l’únic gat amb predisposició natural per nedar.

Compañero para siempre

Compañero para siempre

Rodney Habib i Dra. Karen Shaw Becker – Gaia Ediciones

Aquest best seller internacional es una fantàstica guia per poder incrementar la salut i el benestar del nostre gos a partir del control nutricional, la gestió emocional i l’exercici físic. Tot i que sempre que tinguem algun dubte, és el veterinari el professional que ens les ha de resoldre, no està de més que ens eduquem en aquests temes. Contribueix, de manera científica però amb un llenguatge molt lleuger, a desmuntar falsos mites sobre la cura dels nostres animals.

“Si respetamos la maquinaria metabólica innata de nuestro perro, contribuiremos a reducir el estrés alimentario; manteniendo los horarios ancestrales de su alimentación, podremos cosechar los profundos beneficios para la salud que le aporta un ritmo circadiano equilibrado, ese reloj interior innato que ha regulado nuestros ciclos de sueño y vigilia desde hace miles de años.” Rodney Habib & Karen Shaw Becker

Sabies què…

La columna dels gats es tan flexible perquè té 53 vèrtebres, els humans tenim 34.

Sabies què…

Tot i que els gats tenen un coeficient d’intel·ligència inferior als gossos, son molt més resolutius en resoldre problemes cognitius.