Sabies què…

Molts animals es passen coneixements de generació a generació propis d’un lloc concret que inclouen codis socials i comunicatius exclusius de cada grup, també tenen cultura.